Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHà, Hồng Hạnh-
dc.contributor.authorBùi, Mạnh Minh-
dc.contributor.authorLê, Thị Thu Hiền-
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Thu Huệ-
dc.date.accessioned2020-08-06T08:35:38Z-
dc.date.available2020-08-06T08:35:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30681-
dc.description.abstractChức năng của các protein LEA trong thực vật được quan tâm nhiều là chức năng bảo vệ thành tế bào trước các stress phi sinh học. Việc ứng dụng kỹ thuật di truyền để chuyển các gen LEA vào thực vật nhằm cải tiến tính chống chịu khô hạn đã được tiến hành nhiều năm nay. Đối vói cây ngô, nhóm gen LEA được xác định gồm 9 nhóm phân bổ đều trên 10 nhiễm sắc thể cua ngô.....vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.56-60-
dc.subjectMã gen ZmLEA14Avi_VN
dc.subjectCây chuyên genvi_VN
dc.subjectNicoticma tabacumvi_VN
dc.subjectNIC9-1vi_VN
dc.titleXác định sự có mặt và phiên mã gen ZmLEA14A ở cây chuyển gen Nicoticma tabacum dòng NIC9-1vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.