Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30730
Title: Đặc điểm nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Cuộc đời và thời đại của Michael K của John Maxwell Coetzee
Authors: Phạm, Tuấn Anh
Trần, Thị Huỳnh Trang
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn của người viết gồm 3 chương: Chương 1: trình bày cơ sở lí thuyết về tiểu thuyết, đặc trưng thể loại tiểu thuyết, giới thiệu về đất nước và con người Nam Phi. Chương 2 và chương 3 lần lượt khảo sát, hệ thống, mô tả, phân tích, đánh giá để làm nổi bật những đặc điểm ở phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật của tiểu thuyết “Cuộc đời và thời đại của Michael K” của John Maxwell Coetzee. phẩm về nội dung và nghệ thuật đó là một hướng đi rất hiệu quả bởi vì qua đó chúng ta nhận thấy được phương pháp, phong cách, cách thức sáng tạo nên văn chương nghệ thuật của tác giả, đồng thời cũng thấy rõ được nội dung tư tưởng được thể hiện trong đứa con tinh thần đó. Cho nên có thể khẳng định nghiên cứu tác phẩm từ nội dung đến nghệ thuật sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn.
Description: 85 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30730
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.