Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30730
Nhan đề: Đặc điểm nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Cuộc đời và thời đại của Michael K của John Maxwell Coetzee
Tác giả: Phạm, Tuấn Anh
Trần, Thị Huỳnh Trang
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn của người viết gồm 3 chương: Chương 1: trình bày cơ sở lí thuyết về tiểu thuyết, đặc trưng thể loại tiểu thuyết, giới thiệu về đất nước và con người Nam Phi. Chương 2 và chương 3 lần lượt khảo sát, hệ thống, mô tả, phân tích, đánh giá để làm nổi bật những đặc điểm ở phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật của tiểu thuyết “Cuộc đời và thời đại của Michael K” của John Maxwell Coetzee. phẩm về nội dung và nghệ thuật đó là một hướng đi rất hiệu quả bởi vì qua đó chúng ta nhận thấy được phương pháp, phong cách, cách thức sáng tạo nên văn chương nghệ thuật của tác giả, đồng thời cũng thấy rõ được nội dung tư tưởng được thể hiện trong đứa con tinh thần đó. Cho nên có thể khẳng định nghiên cứu tác phẩm từ nội dung đến nghệ thuật sẽ giúp cho người đọc có cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn.
Mô tả: 85 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30730
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.