Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Trọng Nguyên-
dc.contributor.authorĐặng, Thùy Nhung-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Minh Hà-
dc.date.accessioned2020-08-07T00:56:46Z-
dc.date.available2020-08-07T00:56:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7489-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30740-
dc.description.abstractNghiên cứu phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2015 – 2020, kết quả cho thấy, cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng chưa bền vững; từ đó, nghiên cứu đề xuất mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh theo hướng phát triển bền vững và đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2025.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.60-71-
dc.subjectChuyển dịch cơ cấu kinh tế ngànhvi_VN
dc.subjectPhát triển bền vữngvi_VN
dc.subjectVĩnh Phúcvi_VN
dc.titleChuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.