Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30749
Title: Một số quy định về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Vũ, Thị Nhung
Keywords: Bộ luật Dân sự
Bảo lưu quyền sở hữu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 14 .- Tr.4-8
Abstract: Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung đi sâu vào việc luận bàn một số quy định về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu, từ đó chỉ ra những vướng mắc, bất cập và nêu đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cụ thể đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30749
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.