Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30760
Title: Phân lập, định danh chủng vi khuẩn chịu mặn, có hoạt tính phân giải lân vô cơ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Nguyễn, Thế Quyết
Hà, Viết Cường
Phạm, Xuân Hội
Keywords: Bưởi Da xanh
Chịu mặn
Vi khuẩn phân giải lân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 62(02) .- Tr.49-53
Abstract: Vi khuẩn phân giải lân có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu này nhằm phân lập, tuyển chọn và định danh vi khuẩn có hoạt tính phân giải lân vô cơ trên môi trường PVK có bổ sung muối NaCl ≥1% từ các mẫu đất trồng cây bưởi bị nhiễm mặn ở tỉnh Bến Tre. Kết quả đã xác định được mẫu T2917 và T3602 có hoạt tính phân giải lân vô cơ cao nhất trên môi trường PVK. Khuẩn lạc mẫu T2917 có hình tròn, lồi, sinh tiết sắc tố màu vàng nhạt, tế bào dạng hình que ngắn, có khả năng di động, nhuộm gram âm, chịu NaCl 5%. Mẫu phân lập T3602 không sinh tiết sắc tố, màu trắng đục, tế bào có dạng hình cầu, hình ovan, có khả năng di động, nhuộm gram âm và có khả năng chịu NaCl 3%. Phản ứng PCR đã nhân được đoạn gen 16S ARN ribosomecủa vi khuẩn có kích thước khoảng 1.500 bp. Phân tích phả hệ gen 16S ARN ribosome đã định danh được mẫu T2917 gần nhất với loài Pseudomonas oryzihabitans, chi Pseudomonas và mẫu T3602 gần nhất với loài Burkholderia sp., chi Burkholderia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30760
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
916.07 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.