Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30769
Title: Vai trò của ngôn ngữ nhân vật trong "Truyện Kiều " của Nguyễn Du
Authors: Lê, Thị Ngọc Bích
Nguyễn, Thị Kim Giao
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện đề tài luận văn “Vai trò của ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du”, người viết chủ yếu nghiên cứu về vai trò của ngôn ngữ nhân vật, và những nét tính cách đặc sắc thể hiện vai trò của ngôn ngữ nhân vật trong tác phẩm. Chương 1: trình bày đôi nét về tổng quan tình hình nghiên cứu, về cuộc đời sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du, cơ sở lí luận. Chương 2 phân tích các vai trò trọng tâm của ngôn ngữ nhân vật (dùng để giới thiệu lai lịch, tổng kết cuộc đời nhân vật; tạo tình huống kịch và thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật; thể hiện tính cách, cá thể hóa nhân vật dựa trên phân tích đối sánh cách tuyến nhân vật chính diện –phản diện. Chương 3: nghiên cứu ba nhân vật Vương Thúy Kiều, Từ Hải và Hoạn Thư để làm nổi bật tính cách điển hình của nhân vật và chỉ ra vai trò của yếu tố ngôn ngữ trong việc khắc họa tính cách điển hình.
Description: 72 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30769
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.