Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30772
Nhan đề: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Già Lam cổ tự (Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang)
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Trương, Nguyễn Long Khánh
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá tầm quan trọng của việc nghiên cứu di sản Hán-Nôm đối với việc giữ gìn, phát huy tri thức, truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc. Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Già Lam cổ tự (Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); đánh giá ý nghĩa lịch sử-văn hóa của di sản Hán Nôm tại địa phương.
Mô tả: 67 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30772
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.