Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30791
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Thất phủ miếu Thiên Hậu (Chợ Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long)
Authors: Đặng, Thị Hoa
Phan, Thị Thu Ngoan
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Sưu tầm, phiêm âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại Thất Phủ Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu, thị xă B́nh Minh, Vĩnh Long. Đôi nét về Thất Phủ Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu( chương 1), luân văn đưa ra một số vấn đề về câu đối và hoành phi (chương 2). Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại Thất Phủ Miếu ( chương 3).
Description: 57 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30791
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.