Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30792
Title: Tính độc lập của chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ
Authors: Phạm, Ngọc Lam Giang
Keywords: Hoa Kỳ
Tính độc lập
Tiểu bang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(265) .- Tr.53-61
Abstract: Bang (tiểu bang) là đơn vị hành chính chủ yếu của Hoa Kỳ dưới liên bang, hoạt động theo một hệ thống chủ quyền song song với liên bang. Trong lịch sử, các bang của Hoa Kỳ vốn là các đơn vị hành chính tự trị trước khi gia nhập vào liên bang. Sau khi gia nhập liên bang, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, các bang được coi là các thực thể độc lập, có chủ quyền, nghĩa là quyền lực của các chính quyền bang trực tiếp thuộc về người dân của các bang chứ không phải là chính phủ liên bang. Bài viết giới thiệu đến độc giả một số đặc điểm và biểu hiện về tính độc lập của chính quyền tiểu bang bang Hoa Kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30792
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.