Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30796
Title: Bút pháp cổ điển trong tập thơ " Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh.
Authors: Lê, Thị Ngọc Bích
Huỳnh, Phương Quyên
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời đặc biệt và những giá trị mà tập thơ Nhật ký trong tù mang lại (Chương 1). Dựa trên phương tiện lí thuyết luận văn phân tích, chứng minh tác giả đã kế thừa những tinh hoa cổ thi để sáng tạo nên tập thơ trong sự phát triển của thơ ca thời đại mới qua các phương diện: đề tài; thể thơ; hình tượng nhân vật trữ tình; hình ảnh, từ ngữ và điển cố, điển tích; bút pháp (Chương 2).
Description: 86 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30796
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.