Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30800
Title: Xây dựng Thừa Thiên Hụế trở thành thành phố di sản cấp quốc gia
Authors: Phan, Thanh Hải
Keywords: Thừa Thiên Hụế
Thành phố di sản cấp quốc gia
Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 03 .- Tr.41-43
Abstract: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một thành phố di sản đặc thù trực thuộc Trung ương hay thành phố di sản cấp quốc gia từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính là con đường phù hợp nhất để tạo điều kiện cho Cố Đô có thể khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của mình cho sự phát triển, đồng thời cũng là để Việt Nam bảo vệ, giữ gìn được một kho di sản có quy mô lớn nhất, mang tính toàn vẹn, điển hình nhất của đất nước, góp phần giữ gìn, củng cố bản sắc dân tộc trong qua trình hội nhập toàn cầu và nâng cao giá trị, sức hút của điểm đến Việt Nam trên bản đồ thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30800
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.