Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30804
Title: Hình tượng tác giả thể hiện qua một số tác phẩm của Gabriel Garcia Marquez
Authors: Trần, Thị Nâu
Phan, Thị Kiều Thu
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hình tượng tác giả, vận dụng vào việc khảo sát hai tác phẩm tự truyện: Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi và Sống để kể lại của nhà văn Gabriel Garcia Marquez, luận văn làm rõ được những điểm đặc biệt: 1. Đời sống trải nghiệm của cá nhân và cảm thức về thời đại (lịch sử, tâm trạng, nhận thức và nhân sinh quan, thế giới quan) chi phối đến quá việc sáng tác tác phẩm. 2. Dấu ấn cá nhân mang tính tự thuật bao gồm kí ức, sự trải nghiệm và tinh thần, tư tưởng đã được phóng chiếu qua các hình tượng nhân vật, đặc biệt là nhân vật “xưng tôi”. 3. Về phương diện nghệ thuật tự sự, cách lựa chọn điểm nhìn, cách kể chuyện, miêu tả tâm lí qua độc thoại nội tâm, hồi ức và giấc mơ; cách tạo hình chân dung nhân vật qua những trải nghiệm trong đời sống, trong không gian và thời gian mang giá trị văn hóa, lịch sử hay những khoảnh khắc tâm trạng…góp phần quan trọng trong việc thể hiện rõ nét hình tượng tác giả trong tác phẩm văn học. Nhà văn hiện lên như một nhân vật văn học sinh động, đồng thời như một người với tư cách là nhà văn đang đối thoại với người đọc, với thế giới nhân vật và đối thoại “cái tôi” nghệ sĩ của chính mình.
Description: 107 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30804
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.