Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30809
Title: Việt Nam - Hoa kỳ: Những thăng trầm trong quan hệ hai nước
Authors: Trịnh, Đình Việt
Trịnh, Ngọc Bình
Keywords: Việt Nam
Hoa Kỳ
Quan hệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04(265) .- Tr.62-68
Abstract: Năm 2020 là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để hai nước nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, đề ra những nội dung, giải pháp mới trong việc triển khai các cơ chế hợp tác trong thời gian tiếp theo. Qua đó đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn góp phần vào sự phát triển chung của hai quốc gia, cũng như giữ vững sự ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới. Trên cơ sở nhìn lại tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, bài viết nêu ra những cơ hội và thách thức trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30809
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.