Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30811
Nhan đề: Cảm hứng lãng mạn trong thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tác giả: Trần, Văn Minh
Trần, Thị Cẩm Tú
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hệ thống hóa lý thuyết về cảm hứng lãng mạn trong văn học để vận dụng vào thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết (Chương 1), luận văn khảo sát, phân tích hai phương diện chính: thi vị hóa hiện thực công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và lý tưởng hóa tương lai đối với công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc (Chương 2). Nghệ thuật thể hiện cảm hứng lãng mạn trong thơ ca cách mạng từ 1954 đến 1965 với các giọng điệu thơ đa dạng, nhiều cung bậc; ngôn ngữ bình dị, trau chuốt, sáng tạo; hình ảnh thơ phong phú; thơ kế thừa các giá trị hình thức của thơ ca dân gian và mang đậm chất chính luận (Chương 3).
Mô tả: 120 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30811
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.