Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30818
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại chùa Tịnh Quang ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Út
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát, tìm hiểu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, đối tượng thờ cúng, các ngày lễ lớn và kiến trúc của chùa Tịnh Quang. Qua đó hiểu sâu hơn về văn hóa chùa chiền cũng như quan niệm tâm linh của người Việt. Đồng thời vận dụng kiến thức đã học trên ghế nhà trường để thực hiện công việc miêu tả vị trí, sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm có ở chùa được thể hiện trên các câu đối và hoành phi. Từ đó nhận thấy được giá trị của di sản Hán Nôm đối với văn hóa dân tộc; nêu cao tinh thần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời đang có nguy cơ bị mai một trong thời buổi hội nhập hiện nay.
Description: 53 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30818
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.