Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30822
Nhan đề: Phát huy vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Ngô, Quang Trung
Trương, Thị Khoản
Từ khoá: Báo chí
Báo chí cách mạng Việt Nam
Dư luận xã hội
Phát huy vai trò của báo chí
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.3-9
Tóm tắt: Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí. Bài viết tập trung làm rõ mối quan hệ giữa báo chí và dư luận xã hội, vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30822
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.