Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30823
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài tại tỉnh Bình Dương
Authors: Trần, Ngọc Mai
Keywords: Đạo Cao Đài
Tỉnh Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.104-106
Abstract: Bình Dương là tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ giao thương với TP. Hồ Chí Minh, có các tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh... Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 13 tôn giáo, trong đó đạo Cao Đài là tôn giáo lớn thứ tư với 15 cơ sở thờ tự, 293 chức sắc, chức việc và 3.664 tín đồ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30823
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.