Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30826
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận diện và đối tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái đạo đức trong cán bộ, Đảng viên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Nam
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Suy thoái đạo đức trong cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.17-21
Abstract: Hồ Chí Minh là nhà cách mạng đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng tư tưởng của Người vào nhận diện, đấu tranh phòng chống và ngăn chặn những biểu hiện, đẩy lùi nguy cơ suy thoái nhằm nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng là nội dung chính mà bài viết muốn truyền tải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30826
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.