Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30831
Title: Tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" của Mikhail Aleksandrovich Sholokhov từ lí thuyết Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Đoàn, Cẩm Hằng
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa phân tích tiểu thuyết Sông Đông êm đềm để chỉ ra những biểu hiện và sự sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ của phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Khai thác tiểu thuyết Sông Đông êm đềm ở phương diện nội dung và nghệ thuật. Ở phương diện nội dung, Sholokhov đã tái hiện chân thực cuộc sống và những chuyển biến của nhân dân Côdắc trong giai đoạn chiến tranh từ năm 1912 đến năm 1922. Bức tranh cuộc sống càng sinh động hơn khi nhà văn đã xây dựng những hình tượng con người được tích góp từ những nguyên mẫu của cuộc đời thực. Từ hình tượng con người Sholokov không những tái hiện cuộc sống của nhân dân Côdắc một cách chân thực như nó vốn có, mà bản chất của người dân Côdắc cũng được Sholokhov khắc họa đậm nét (chương 2). Ở phương diện nghệ thuật, vận dụng các nguyên tắc sáng tác của chủ nghĩa hiện thực xã hội để nhận thấy tài năng nghệ thuật của Sholokhov trong quá trình tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của phương pháp sáng tác trước, những bài học nghệ thuật từ bậc tiền bối và những sáng tạo vượt bậc của Sholokhov khi kết hợp những tinh hoa ấy thành một thể thống nhất hoàn chỉnh (chương 3).
Description: 92 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30831
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
888.92 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.