Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Thị Thu Trang-
dc.contributor.authorBùi, Thị Phương Loan-
dc.contributor.authorLục, Thị Thanh Thêm-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.contributor.authorĐặng, Anh Minh-
dc.contributor.authorMai, Văn Trịnh-
dc.date.accessioned2020-08-07T02:45:15Z-
dc.date.available2020-08-07T02:45:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2525-2208-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30832-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là tính toán phát thải khí oxít nitơ (N₂O) từ hoạt động canh tác cây ngô trong điều kiện các loại đất, vùng sinh thái và chế độ tưới tiêu, phân bón khác nhau tại ba khu vực nghiên cứu là Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Nội. Nghiên cứu thực hiện thí nghiệm với ba công thức trên ba loại đất khác nhau với ba lần nhắc lại.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.20-25-
dc.subjectOxít Nitơvi_VN
dc.subjectPhát thải KNKvi_VN
dc.subjectCây ngôvi_VN
dc.subjectLoại đấtvi_VN
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.titleNghiên cứu phát thải khí oxít nitơ (N₂O) trên một số loại đất trồng Ngô Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.