Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30838
Title: Phương ngữ Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can
Authors: Nguyễn, Thụy Thùy Dương
Lê, Lệ Linh
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng lý thuyết về phương ngữ Nam bộ để khảo sát phương ngữ Nam bộ thông qua một số tác phẩm của Mạc Can: Tấm ván phóng dao, Những bầy mèo vô sinh. Trên cơ sở đó người viết khái quát về tác giả Mạc Can và phân tích đặc điểm của biến thể ngữ âm trong một số tác phẩm của Mạc Can gồm: Biến thể phụ âm đầu, biến thể phần vần và biến thể thanh điệu; Đặc điểm của lớp từ địa phương Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can gồm: Lớp từ định danh, lớp từ xưng hô, lớp từ miêu tả hành động, tính chất và lớp ngữ khí từ ( chương 2). Cuối cùng là phân tích Giá trị biểu đạt của phương ngữ Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can: người viết tìm hiểu những nội dung sau: Khắc họa bức tranh thiên nhiên và cuộc sống người dân Nam bộ; Xây dựng hình tượng nhân vật qua các phương diện miêu tả ngoại hình nhân vật, miêu tả hành động nhân vật, miêu tả nội tâm nhân vật (chương 3).
Description: 124 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30838
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.