Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30838
Nhan đề: Phương ngữ Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can
Tác giả: Nguyễn, Thụy Thùy Dương
Lê, Lệ Linh
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Vận dụng lý thuyết về phương ngữ Nam bộ để khảo sát phương ngữ Nam bộ thông qua một số tác phẩm của Mạc Can: Tấm ván phóng dao, Những bầy mèo vô sinh. Trên cơ sở đó người viết khái quát về tác giả Mạc Can và phân tích đặc điểm của biến thể ngữ âm trong một số tác phẩm của Mạc Can gồm: Biến thể phụ âm đầu, biến thể phần vần và biến thể thanh điệu; Đặc điểm của lớp từ địa phương Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can gồm: Lớp từ định danh, lớp từ xưng hô, lớp từ miêu tả hành động, tính chất và lớp ngữ khí từ ( chương 2). Cuối cùng là phân tích Giá trị biểu đạt của phương ngữ Nam bộ trong một số tác phẩm của Mạc Can: người viết tìm hiểu những nội dung sau: Khắc họa bức tranh thiên nhiên và cuộc sống người dân Nam bộ; Xây dựng hình tượng nhân vật qua các phương diện miêu tả ngoại hình nhân vật, miêu tả hành động nhân vật, miêu tả nội tâm nhân vật (chương 3).
Mô tả: 124 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30838
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.