Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30841
Title: Đặc trưng văn hóa Nam bộ trong truyện ngắn Nam bộ đầu thế kỉ XX
Authors: Huỳnh, Thị Lan Phương
Trương, Thị Mơ
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương một: Tìm hiểu một số vấn đề chung về tổng quan nghiên cứu đề tài, về khái niệm và đặc trưng văn hóa Nam Bộ, vài nét về truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX. Ở chương hai: Trình bày sự tồn tại các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống người dân Nam Bộ. Đó là những nét đặc trưng văn hóa về tổ chức văn hóa đời sống và văn hóa ứng xử của người Nam Bộ được thể hiện qua các tác phẩm truyện ngắn. Chương ba: Trình bày những đổi thay của văn hóa khi buổi đầu tiếp xúc với văn hóa phương Tây qua truyện ngắn Nam Bộ. Tìm hiểu những đổi thay ở cả hai hướng, đó là theo hướng có lợi và cả hướng bất lợi, tiêu cực trong đời sống văn hóa của người Nam Bộ giai đoạn đầu thế kỉ XX.
Description: 104 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30841
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.