Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30857
Title: Từ láy trong tập truyện "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư
Authors: Nguyễn, Văn Nở
Nguyễn, Thị Bích Thùy
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thống kê, phân loại và tiến hành làm rõ đặc điểm từ láy trong tập truyện “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư. Gồm có từ láy theo phương thức cấu tạo: từ láy đôi, từ láy ba, từ láy tư và từ láy theo ý nghĩa: từ láy phỏng thanh, từ láy sắc thái hóa và từ láy âm cách điệu. Khai thác cách vận dụng từ láy và sáng tạo của tác giả để thấy được hiệu quả đáng kể trong việc tạo nên một phong cách sáng tác rất riêng của Nguyễn Ngọc Tư. Phân tích giá trị biểu đạt của từ láy trong tập truyện “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư để thấy được tác giả đã sử dụng từ láy góp phần miêu tả thiên nhiên cảnh vật và miêu tả con người Nam Bộ. Các từ láy đã diễn tả một cách chân thật và thành công nhất những tâm lý và vùng đất Nam Bộ. Vận dụng thành công hình thức nghệ thuật này Nguyễn Ngọc Tư đã khẳng định giá trị của những tác phẩm của mình sáng tác bằng một phong cách riêng biệt độc đáo
Description: 128 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30857
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.