Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30860
Title: Đóng góp của Kiều Thanh Quế đối với văn học đầu thế kỉ XX qua hoạt động khảo cứu, phê bình văn học
Authors: Huỳnh, Thị Lan Phương
Dương, Kim Trí
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Đóng góp của Kiều Thanh Quế đối với văn học đầu thế kỉ XX qua hoạt động khảo cứu, phê bình văn học” nghiên cứu những đóng góp của Kiều Thanh Quế qua các hoạt động khảo cứu, phê bình văn học đối với văn học Việt Nam. Những đóng góp về mặt nội dung từ các công trình nghiên cứu của Kiều Thanh Quế: Cung cấp kiến thức quý giá về văn học sử; Hình thành những cơ sở mang tính lí luận cho việc sáng tác và tiếp nhận văn chương; Giáo dục nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cho người cầm bút ( Chương 2). Những đóng góp về mặt nghệ thuật từ các công trình nghiên cứu của Kiều Thanh Quế: Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ; Cấu trúc văn bản chặt chẽ, hợp lí; Cách lập luận, diễn đạt độc đáo; Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát (Chương 3). Qua đó khẳng định vị trí cũng như tài năng của Kiều Thanh Quế đối với văn học Việt Nam nói chung và văn học Nam Bộ nói riêng ở đầu thế kỉ XX, đặc biệt là ở lĩnh vực khảo cứu và phê bình văn học.
Description: 77 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30860
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.