Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30866
Title: Đặc điểm phương ngữ Nam bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh
Authors: Nguyễn, Văn Tư
Lê, Hồng Thơ
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đặc điểm phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. Phương ngữ Nam Bộ góp phần làm phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ dân tộc. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh giữ một vị trí quan trọng và trở thành bộ phận máu thịt của văn học dân tộc. “Đặc điểm phương ngữ Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh”. Ở phương diện nội dung, phương ngữ Nam Bộ được thể hiện ở hai đặc điểm là: Đặc điểm về mặt từ vựng và đặc điểm về mặt ngữ âm (chương 2). Giá trị cũng như là tầm quan trọng của phương ngữ Nam Bộ đối với tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh để từ đó có được nhận định chung về giá trị của phương ngữ Nam Bộ là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của nhiều tác phẩm văn học nói chung và tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh nói riêng (chương 3).
Description: 138 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30866
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.