Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30876
Title: Ảnh hưởng của độ ẩm nền đất đắp và khoảng cách cốt đến ứng xử của tường chắn có cốt
Authors: Trần, Thị Bích Thảo
Hoàng, Việt Hải
Trần, Quang Minh
Keywords: Tường chắn đất có cốt (MSE)
Ứng xử của trường chán thật có cốt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 4 .- Tr.10-13
Abstract: Trong xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống công trình giao thông, công nghệ tường chắn đất có cốt (MSE wall - MSEW) là một trong những giải pháp cho phép tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất, không gian đô thị. Một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng gia cố của tường chắn đất có cốt là vật liệu làm đất đắp nền đường. Xu thế hiện nay để giảm giá thành thường nghiên cứu tận dụng vật liệu đắp địa phương, tuy nhiên, việc tận dụng các loại đất đắp địa phương dẫn đến khả năng thoát nước của khối đất bên trong tường chắn bị ảnh hưởng khá nhiều.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30876
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.