Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Ninh-
dc.date.accessioned2020-08-07T03:40:55Z-
dc.date.available2020-08-07T03:40:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30877-
dc.description.abstractNghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xây dựng nền hành chính điện tử ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nghị định còn có ý nghĩa trong việc hợp nhất các quy định về công tác văn thư đang nằm rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp luật, gây khó khăn trong việc áp dụng của các cơ quan, tổ chức. Mặt khác, Nghị định mới cũng kịp thời điều chỉnh những bất cập hiện nay trong công tác văn thư như: cách trình bày căn cứ ban hành văn bản hành chính; vấn đề ký văn bản; vấn đề hồ sơ và lập hồ sơ... Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra trong Nghị định này cần giải quyết nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định về công tác văn thư trong thời gian tới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.64-68-
dc.subjectĐiểm mớivi_VN
dc.subjectCông tác văn thưvi_VN
dc.subjectVăn bản điện tửvi_VN
dc.subjectHồ sơ điện tửvi_VN
dc.subjectTrình bày căn cứvi_VN
dc.subjectKý văn bảnvi_VN
dc.titleNghị định 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư - Những điểm mới và một số vấn đề đặt ravi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.