Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30883
Title: Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
Authors: Phạm, Thanh Hiền
Keywords: Nguồn nhân lực
Cộng đồng
ASEAN
AEC
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.4-6
Abstract: Một trong những nội dung được hiện thực hóa khi AEC hình thành là cho phép tự do di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực, hướng tới tạo lập một thị trường lao động chung. Theo đó, người lao động Việt Nam có thể tự do tìm kiếm cơ hội làm việc trong AEC, đồng thời phải cạnh tranh với lao động các nước AEC di chuyển sang tại thị trường nội địa. Đây là động lực mạnh mẽ thúc đẩy Việt Nam phải nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để có thể hội nhập thành công. Sau gần 5 năm AEC hình thành, việc đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong trong AEC là việc hết sức cần thiết, là cơ sở để có những giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sắp tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30883
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.