Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30889
Title: Phát triển khu công nghệ cao quốc gia ở Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Phát triển
Khu công nghệ cao
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.13-15
Abstract: Các khu công nghệ cao quốc gia có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế của các nước. Vì vậy, xây dựng, phát triển các khu công nghệ cao quốc gia được nhiều nước quan tâm đặc biệt. Ở Việt Nam, khu công nghệ cao quốc gia đầu tiên được thành lập đã hơn 20 năm. Tuy nhiên, vai trò của các khu công nghệ cao này vẫn chưa được phát huy. Tìm hiểu các hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp đẩy nhanh phát triển các khu công nghệ cao quốc gia là rất cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30889
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.