Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30894
Title: Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại Thái Nguyên
Authors: Ngô, Thị Nhung
Keywords: Tình hình
Chính sách
Bảo hiểm xã hội
Thái Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.22-24
Abstract: Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột lớn của hệ thống An sinh xã hội. Những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội gần đây đã thu hút được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (ở cả 2 hình thức bắt buộc và tự nguyện) đã gia tăng so với những năm trước đây, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân lao động tỉnh Thái Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30894
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.