Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30896
Title: Chế tạo xúc tác hợp kim ptruni trên nền hỗn hợp carbon vulcan-ống nano carbon ứng dụng trong điện cực pin nhiên liệu methanol.
Authors: Th.S Đặng, Long Quân
Tăng;Trần, Hoàng Thiên Ân; Ngọc Huỳnh
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Vật liệu xúc tác nano platinum - ruthenium - nickel được tổng hợp bằng phương pháp khử hóa học với hai chất khử là ethylene glycol và natri borohydride (NaBH 4 ) trên nền hỗn hợp carbon vulcan và carbon nanotubes với tỉ lệ nguyên tử nickel khác nhau. Các xúc tác được đo phổ nhiễu xạ tia X (XRD) để xác định thành phần cấu tạo. Xác định hình thái và sự phân bố của hạt nano bằng kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Khảo sát tính chất điện hoá của chất xúc tác bằng phương pháp đo thế vòng tuần hoàn (CV). Qua đó, đánh giá và xác định được tỉ lệ thành phần tốt nhất nên được sử dụng cho xúc tác điện cực pin nhiên liệu methanol.
Description: 61tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30896
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.