Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30897
Title: Hệ thống thông tin quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
Authors: Bùi, Thu Trang
Keywords: Hệ thống thông tin
Quản lý nhân sự
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.25-27
Abstract: Con người là nguồn lực, là tài sản quan trọng của mỗi tổ chức DN. Sự phát triển thành công của mỗi tổ chức, DN phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ của tổ chức đó. Vì vậy, công tác quản lý nhân sự đóng vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Chính vì thế, trong một DN không thể thiếu một hệ thống thông tin (HTTT) quản lý nhân sự để quản lý DN một cách tối ưu nhất đáp ứng được yêu cầu quản trị nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30897
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.