Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30905
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ tại Agribank - Chi nhánh Trà Vinh
Authors: Lê, Văn Phong
Keywords: Yếu tố
Khả năng
Nông hộ
Agribank
Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.37-39
Abstract: Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết của Nhà nước đã tạo tiền đề cho sự khôi phục và phát triển các thành phần kinh tế. Mặc dù hoạt động của ngân hàng đã có nhiều bước chuyển biến tích cực nhưng trong nền kinh tế đầy biến động thì rủi ro là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả các thành phần kinh tế. Những nguy cơ tiềm án như sự không trung thực của khách hàng, vốn vay bị sử dụng sai mục đích, khách hàng phá sản hay do suy thoái kinh tế... đều có thể biến một khoản vay có chất lượng thành một khoản nợ khó đòi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30905
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.