Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30908
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Thuận
Authors: Phan, Quang Việt
Trương, Minh Trí
Đinh, Hoàng Anh Tuấn
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Ngân hàng
Vay vốn
Khách hàng cá nhân
Agribank Bình Thuận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.40-44
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay vốn của khách hàng cá nhân tại Agribank Bình Thuận với mức độ tác động được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: Sự thuận tiện; Sự giới thiệu; Lợi ích tài chính; Thương hiệu; Chăm sóc khách hàng; Chất lượng nhân viên. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng thu hút và tạo dựng niềm tin của khách hàng với Agribank Bình Thuận tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30908
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.