Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3093
Title: Thuốc chữa rối loạn sinh dục nam : lưu ý
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Rối loạn sinh dục nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 596 .- Tr.06-07
Abstract: Mặc dù được cảnh báo nhiều trong các tài liệu hướng dẫn dùng thuốc song hiện nay không ít người vẫn từ chối hoặc tự ý dùng thuốc chữa rối loạn sinh dục nam mà không qua chỉ định của thầy thuốc nam khoa dẫn đến các hệ lụy không lường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3093
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.