Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30931
Title: Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Võ, Thị Bảo Trâm
Lương, Hoàng Khang C1700142
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và quy định pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Description: 57 Tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30931
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.