Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30936
Title: Kinh nghiệm quản trị đại học của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam
Authors: Hoàng, Xuân Lâm
Keywords: Giáo dục đại học
Quản trị đại học
Hoa Kỳ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.71-73
Abstract: Giáo dục đại học có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục so với GDP luôn ở mức cao, nhưng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giáo dục đại học. Hoa Kỳ không phải là quốc gia có truyền thống phát triển học thuật lâu đời so với các nước châu Âu như Đức hay Pháp nhưng ngày nay, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia có nền giáo dục đại học chất lượng và danh tiếng hàng đầu thế giới Mô hình giáo dục đại học của Hoa Kỳ là điển hình nhất cho nền giáo dục mở, đa dạng về loại hình và chất lượng, trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia ngưỡng mộ và học tập, trong đó có Việt Nam. Do vậy, bài viết này giới thiệu về kinh nghiệm quản trị đại học của Hoa Kỳ, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào thực tiễn tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30936
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.