Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30948
Title: Nhận biết thủ thuật gian lận trong lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết
Authors: Nguyễn, Tiến Mạnh
Trần, Thu Phương
Keywords: Thủ thuật gian lận
Lưu chuyển tiền tệ
Công ty niêm yết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.84-86
Abstract: Hiện nay, tình trạng gian lận trong lập báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày càng tinh vi và khó nhận biết. Những người sử dụng thông tin trong Báo cáo tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư hay chú trọng xem đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chính vì vậy loại báo cáo này để xảy ra các gian lận. Nghiên cứu trong bài viết này cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính những thủ thuật gian lận phổ biến trong lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, giúp cho việc nhận diện, đánh giá các thông tin trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách khách quan và chính xác hơn trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30948
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.