Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30948
Nhan đề: Nhận biết thủ thuật gian lận trong lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết
Tác giả: Nguyễn, Tiến Mạnh
Trần, Thu Phương
Từ khoá: Thủ thuật gian lận
Lưu chuyển tiền tệ
Công ty niêm yết
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.84-86
Tóm tắt: Hiện nay, tình trạng gian lận trong lập báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày càng tinh vi và khó nhận biết. Những người sử dụng thông tin trong Báo cáo tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư hay chú trọng xem đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chính vì vậy loại báo cáo này để xảy ra các gian lận. Nghiên cứu trong bài viết này cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính những thủ thuật gian lận phổ biến trong lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, giúp cho việc nhận diện, đánh giá các thông tin trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách khách quan và chính xác hơn trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30948
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.