Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30949
Nhan đề: Hoàn thiện quy định về bị hại trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Tác giả: Vũ, Gia Lâm
Từ khoá: Bị hại
Quyền và nghĩa vụ
Tố tụng hình sự
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.41-51
Tóm tắt: Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bị hại từ các góc độ khác nhau như khải niệm, quyền và nghĩa vụ của bị hại và việc bảo đảm thực hiện; nhận xét, đánh giá các quy định về quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự và việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của bị hại; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, góp phần giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30949
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.