Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30949
Title: Hoàn thiện quy định về bị hại trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Authors: Vũ, Gia Lâm
Keywords: Bị hại
Quyền và nghĩa vụ
Tố tụng hình sự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 03 .- Tr.41-51
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về bị hại từ các góc độ khác nhau như khải niệm, quyền và nghĩa vụ của bị hại và việc bảo đảm thực hiện; nhận xét, đánh giá các quy định về quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự và việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của bị hại; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như tổ chức thực hiện pháp luật tố tụng hình sự, bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, góp phần giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30949
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.