Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30957
Title: Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng Hồng Chi Đà Lạt chủng DL1 trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng
Authors: Trần, Việt Đức
Trần, Thanh Tùng
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Hồng chi Đà Lạt DL1
Paracetamol
Bảo vệ gan
Chống oxy hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.34-41
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng hồng chi Đà Lạt (CLHCDL) chủng DL1 (Ganoderma lucidum (w.Curt:Fr) Karst.) tại Lâm Đồng bằng mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol. Kết quả cho thấy ở liều 6g/kg thể trọng, CLHCDL làm giảm hoạt độ enzym aspartate aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT) huyết thanh, làm giảm tổn thương gan chuột trên hình ảnh giải phẫu bệnh (cả đại thể và vi thể) gây ra do paracetamol ở ngày thứ 8 của nghiên cứu. Tuy nhiên tác dụng chống oxy hóa của CLHCDL chưa được thể hiện ở kết quả nghiên cứu, với mức malonyl dialdehyd chưa giảm trong dịch đồng thể gan chuột.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30957
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.