Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30957
Nhan đề: Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng Hồng Chi Đà Lạt chủng DL1 trên mô hình gây tổn thương gan bằng paracetamol ở chuột nhắt trắng
Tác giả: Trần, Việt Đức
Trần, Thanh Tùng
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Từ khoá: Hồng chi Đà Lạt DL1
Paracetamol
Bảo vệ gan
Chống oxy hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.34-41
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng hồng chi Đà Lạt (CLHCDL) chủng DL1 (Ganoderma lucidum (w.Curt:Fr) Karst.) tại Lâm Đồng bằng mô hình gây tổn thương gan chuột nhắt trắng bằng paracetamol. Kết quả cho thấy ở liều 6g/kg thể trọng, CLHCDL làm giảm hoạt độ enzym aspartate aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT) huyết thanh, làm giảm tổn thương gan chuột trên hình ảnh giải phẫu bệnh (cả đại thể và vi thể) gây ra do paracetamol ở ngày thứ 8 của nghiên cứu. Tuy nhiên tác dụng chống oxy hóa của CLHCDL chưa được thể hiện ở kết quả nghiên cứu, với mức malonyl dialdehyd chưa giảm trong dịch đồng thể gan chuột.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30957
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.