Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30966
Title: Pháp luật về góp vốn vào công ty bằng giá trị thương hiệu
Authors: Cao, Nhất Linh
Võ, Thị Thùy Vân B1602510
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về thương hiệu, giá trị thương hiệu và vấn đề góp vốn vào công ty bằng giá trị thương hiệu. Thông qua ví dụ áp dụng trên thực tế, luận văn chỉ ra được những khó khăn và thuận lợi đối với các chủ thể khi tiến hành góp vốn bằng giá trị thương hiệu từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về góp vốn bằng giá trị thương hiệu.
Description: 49 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30966
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.