Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30967
Title: Một số vấn đề pháp lý về công ty TNHH một thành viên
Authors: Cao, Nhất Linh
Phan, Đức Út Thương S1700028
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn đề cập “Một số vấn đề pháp lý về công ty TNHH một thành viên”, giúp cho người đọc phân biệt cty TNHH một thành viên với các loại hình doanh nghiệp khác. Thấy được quyền lợi mà nhà làm Luật trao cho loại hình này. Thúc đẩy nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư.
Description: 61 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30967
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.