Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30967
Nhan đề: Một số vấn đề pháp lý về công ty TNHH một thành viên
Tác giả: Cao, Nhất Linh
Phan, Đức Út Thương S1700028
Từ khoá: Luật Thương mại
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Đề tài luận văn đề cập “Một số vấn đề pháp lý về công ty TNHH một thành viên”, giúp cho người đọc phân biệt cty TNHH một thành viên với các loại hình doanh nghiệp khác. Thấy được quyền lợi mà nhà làm Luật trao cho loại hình này. Thúc đẩy nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư.
Mô tả: 61 trang
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30967
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.