Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3097
Title: Sachi là cây gì?
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Sachi
Đậu núi
Plukenetia volubilis L.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 596 .- Tr.14-15
Abstract: Gần đây, một giống cây mới được di nhập vào Việt Nam có tên là Sachi, được quảng bá là “cây tỷ đô”, vì hạt của nó có giá trị kinh tế cao (thu 350 triệu đồng / ha / năm), được cho là “vua của các loài hạt, một loại siêu thực phẩm mới”, với hàm lượng omega-3, omega-6, omega-9 trong hạt rất cao. Vậy Sachi là cây gì và hạt Sachi giá trị như thế nào? Bài viết cung cấp đầy đủ câu trả lời cho những câu hỏi trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3097
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.