Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30970
Title: Mối liên quan giữa phanh môi trên bám bất thường đến răng và nha chu của răng cửa hàm trên ở học sinh từ 7 đến 11 tuổi ở Hà Nội
Authors: Phùng, Thị Thu Hà
Võ, Trương Như Ngọc
Nguyễn, Đình Phúc
Keywords: Phanh môi trên bám bất thường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 126, Số 02 .- Tr.74-82
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá mối liên quan của phanh môi trên bám bất thường đến răng và nha chu của răng cửa giữa hàm trên ở 1600 học sinh trong độ tuổi 7 đến 11 tại hai trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ phanh môi trên bám bình thường ở niêm mạc là 57,0%, tiếp đến là bám bất thường ở lợi dính 38,6%, 3,9% bám nhú lợi và 0,4% bám quá nhú lợi. Trong đó tỷ lệ bám bất thường ở nhú lợi của nhóm 7-8 tuổi cao hơn so với nhóm 9-10 tuổi và nhóm 11 tuổi (5,4% so với 2,7% và 2,9%), sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Học sinh có phanh môi trên bám bất thường có nguy cơ cắn chéo cao gấp 1,23 lần (OR = 1,23, 95%Cl: 0,66 - 2,27), nguy cơ co kéo lợi cũng cao gấp 5,15 lần (OR = 5,15, 95%Cl: 2,29 - 13,08) so với học sinh có phanh môi trên bám bình thường. Tỷ lệ học sinh bị viêm lợi ở răng cửa giữa hàm trên bên phải và bên trái cao ở nhóm phanh môi trên bám bất thường quá nhủ lợi (28,6%) và nhú lợi (25,4% và 22,2%).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30970
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.